Hvorfor ikke gå etter petroholikerne Jonas, Erna og Siv?

Kortere versjon publisert i Morgenbladet 04/03/2016. Utfordringen, når det gjelder klimaendringene, er at vi må få til en veldig rask forandring bort fra fossil energiproduksjon. Fra mine studier av sosialantropologi lærte jeg én ting: Rask sosial endring, av et aspekt ved samfunnet, er lettere å få til hvis man holder noe annet konstant. Arkimedes vektstang… Les mer Hvorfor ikke gå etter petroholikerne Jonas, Erna og Siv?

Klimaforskning fra «beredskap til redskap»

Trykket i Morgenbladet, 11.desember 2015 Jeg er enig med Vidar Enebakk i at humanistisk forskning trenger å bli mer samtidsrelevant. Enebakk har evaluert Forskningsprogrammet SAMKUL og bruker et godt begrepsapparat når han ønsker en dreining fra «framtidig beredskap» til «samtidig redskap» som legitimerende prinsipp for humanistisk forskning. Det er spesielt i forhold til de mer… Les mer Klimaforskning fra «beredskap til redskap»