Modernisert grønt er radikalt grønt

Modernisert grønt kan være radikalt grønt. Gjennom tre artikler i det nye øko-politiske tidsskriftet Pan har jeg utforsket en sosialdemokratisk økomodernisme. Jeg gjør det ved å veksle mellom det økofilosofisk vidløftige og det politisk konkrete. Premisset er er at klimaendringene er farlige og krever radikale endringer. Kritikken min rettes imidlertid mot den etablerte norske miljøtenkningen,… Les mer Modernisert grønt er radikalt grønt

Hvorfor ikke gå etter petroholikerne Jonas, Erna og Siv?

Kortere versjon publisert i Morgenbladet 04/03/2016. Utfordringen, når det gjelder klimaendringene, er at vi må få til en veldig rask forandring bort fra fossil energiproduksjon. Fra mine studier av sosialantropologi lærte jeg én ting: Rask sosial endring, av et aspekt ved samfunnet, er lettere å få til hvis man holder noe annet konstant. Arkimedes vektstang… Les mer Hvorfor ikke gå etter petroholikerne Jonas, Erna og Siv?

Klimaforskning fra «beredskap til redskap»

Trykket i Morgenbladet, 11.desember 2015 Jeg er enig med Vidar Enebakk i at humanistisk forskning trenger å bli mer samtidsrelevant. Enebakk har evaluert Forskningsprogrammet SAMKUL og bruker et godt begrepsapparat når han ønsker en dreining fra «framtidig beredskap» til «samtidig redskap» som legitimerende prinsipp for humanistisk forskning. Det er spesielt i forhold til de mer… Les mer Klimaforskning fra «beredskap til redskap»