Skriverier, arkiv

En liste over ting jeg har skrevet.

Innholdet er til dels hentet fra mitt tidligere nettsted lars.risan.name. Den serveren krasjet. Noen gamle lenker, langt ned på dnene listen, er ennå døde, men jeg flytter over det meste etterhvert.

2015a

Stålhjulet og Statoil, kronikk om klima og trikker, i Dagsavisen, 18 mars.

2014d

Når kultur former genetisk evolusjon. Er vi født som vi er, blitt som vi er, eller født som vi er fordi forfedrene våre ble som de var? Artikkel i Aftenposten Viten, 31 oktober.

2014c

Ween, Gro and Lars Risan «Exploring Heritage Lives: Indigenous peoples in World Heritage sites» i Primitive Tider.

2014b

«Aktør-nettverksteori er for nær, for viktig og for feilaktig til at antropologien kan la den i fred», i Norsk Antropologisk Tidsskrift., vol 25, nr 1, s 33-37

2014a

«Innledende essay», i Gregory Bateson, Ånd og Natur, Bokklubbens Kulturbibliotek, Bokklubben, s IX-XLI.(Boka kan kjøpes her: http://www.bokklubben.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=9976935)

2013e

Risan & Siri Nørve Universell utforming og den vanskelige avgrensingen av «alle», i FORMakademisk, Vol 6, No 3 (2013)

2013d

Arne Holm, Marit K. Helgesen, Lars Risan, Kommunal variasjon i statlige veiledere og retningslinjer NIBR-rapport 2013:17 Norsk institutt for by- og regionforskning

2013c

«Målstyrt Ungdom», Kronikk i Klassekampen 04.12.2013

2013b

«Leve Ingeniørarkitektene!», Kronikk i Klassekampen 12.10.2013

2013a

«Universell utforming og historien som forsvant», en kritikk av Rune Slagstads forståelse av sosialdemokratiets «ingeniørarkitekter» i Tidsskrift for Samfunnsforskning , nr 3, 2013.

2012f

Risan & Siri Nørve: Universell utforming – kunnskap makt og moral, (En samling av artiklene 2013a og 2013e, men en kort intro.) NIBR Notat 2012:113.

2012e

«Kommunale klima- og energiplaner» i Tiltakskatalogen.no, Transportøkonomisk institutt (red).

2012d

«Framtiden i våre henders lyntog» kronikk i Dagsavisen, 02.02.2010

2012c

«Slag og slagsider i klimaforskningen», i Nytt Norsk Tidsskrift, nr. 1, 2012

2012b

«Slag og slagsider i klimaforskningen», Morgenbladet, 8. mars, 2012

2012a

Risan og Hilde Hatleskog Zeiner, Overordnet planlegging og akademisk kompetanse i norske kommuner, NIBR-rapport 2012:6 Norsk institutt for by- og regionforskning

2010c

Planlegging for en bærekraftig utvikling, CIENS-rapport, NR 4-2010

2010b

«Klimaproblemet og det totalitære» kronikk i Dagbladet, 13.09.2010

2010a

Kjell Harvold & Lars Risan, Kommunal klima- og energiplanlegging, NIBR-notat 2010:107

2009d

«‘Spam, egg, spam, spam, bacon and spam’ – om elektronisk søppelpost og hvorfor vi trenger et alternativ til Mary Douglas’ forståelse av det urene», Norsk Antropologisk Tidsskrift, nr 4, 2009.

2009c

«Den myke terror», essay om filmen Antichrist, i Morgenbladet, 28. august 2009.

2009b

Håndbok for ferske Forelesere, Risan, Chrisophersen Enli, Eriksen, Tkachenko, Universitetsforlaget, 2009.

2009a

«La pratique de la social-démocratie à travers l’élevage de bovins» («Practising social democracy through cattle breeding») i Ethnologie Francaise nr. 2, 2009.

2008b

«Hva er Søppel? – ‘Spam, egg, spam, spam, bacon and spam’.» i Samfunnsviteren, nr. 3, 2008

2008a

Skolelinux i bruk, – Rapport for Hurum kommune, Universitetet i Agder og stiftelsenSLX Debian Labs.

2007

med Yuwei Lin, «Guest Editorial» i Science Studies, nummer 2, 2007.

2006c

Whitehead’s philosophy of unities – explored in a case of social democratic cattle breeding” i Configurations vol. 14, nr. 1-2, 2006.

2006b

The Duration of the Present and the Risk of Not Telling Large Stories”, EASST review 2006;25(3)

2006a

med Følstad, Asbjørn; Krogstie, John; Moser, Ingunn Brita: «User Involvement in E-Government Projects». i Global E-Government: Theory, Applications and Benchmarking. Hershey, PA, U.S.A.: Idea Group Publishing 2006. ISBN 1-59904-027-1.

2005c

NRFs politiske ryggrad – en historie om den sosialdemokratiske feavlen”, i Jord og Gjerning 2005. Ås: Norsk Landbruksmuseum 2005. ISBN 82-92167-06-4. s. 75-96.

2005b

The Boundary of Animality” in Environment & planning. D, Society and space. 2005; 23: 787-793.

2005a

«Stepping carefully between powerful users: An incremental approach to system development in political mine fields», in INTERACT 05-Workshop: User Involvement in e-Government development projects.

2004b

Prøveprosjektet Elektronisk postjournal – Statlige manøvrer mellom åpenhet og personvern, TIK arbeidsnotat nr. 33/2004

2004a

Ketil Saugstad, Den sosialdemokratiske kua, Radiodokumentar basert på doktorgraden, NRK.

2003b

«Det norske storfeets historier», kronikk, Nationen, 14. august 2003

2003a

Doktorgradsavhandling: Hva er ei ku? Norsk Rødt Fe som teknovitenskap og naturkultur, Oslo: Unipub 2003.

2001c

Hackers produce more than software, they produce hackers, personal webpage.

2001b

Byråkratiets uvesen, i Samfunnsviteren

2001a

«Om hvordan dyr spiller en rolle for hvordan vi forstår de som forstår dem» i Norsk Antropologisk Tidsskrift, nr 12 (4) : 273-284, Oslo: Universitetsforlaget, Oslo.

2000

«Naturen og det moderne – om slakterier, kyr, bioteknologi og om Erling Fossens europeiske drøm»Cultura Polaris, nr 6, april, Universitetet i Tromsø.

1999

Norge har blitt ett fjøs (nesten) – om organisering av den norske storfebestanden i SKIKT-programmet, Norges Forskningsråd.

1998f

«IT i skolen», kronikk, Dagbladet 25.08.1998

1998e

«Internett, som skjebne før frihet – Et forsvar for en frigjørende teknologideterminisme» essay i Morgenbladet, 13.03.1998

1998d

Internett er Skjebne før det er Frihet, i KTKs notatserie. Intermedia, Universitetet i Oslo.

1998c

«En demokratisk teknologi for Internett» i Samtiden nr. 2/3-98, Oslo: Aschehoug.

1998b

«Grenser for det menneskelige» i Samtiden, nr 1/98, Oslo: Aschehoug.

1998a

«What is an Artificial Life simulation that a researcher may know it: and what is a researcher that he may know a simulation?» in Brita Brenna et al (eds) Machines, Agency, and Desire, Oslo: TMV-senteret.

1997c

«’Why are there so few biologists here?’ – Artificial Life as a theoretical biology of artistry», i Imnan Harvey et al, Proceedings of the European Conference of Artificial Life, MIT Press.

1997b

Hovedfagsoppgave: Artificial Life: A Technoscience Leaving Modernity? – An Anthropology of Subjects and Objects, TMV-senteret, 1997.

1997a

«Fra kunstig intelligens til kunstig liv: En teknovitenskap på vei ut av det moderne» i Informasjonsteknologi og samfunn, Norges forskningsråd.

1996

«A brief tour de science – with anthropological looking glasses», i Hovedfagsstudentenes årbok 9. årgang, Oslo.

1995

«Objectivism and Zen in the Natural Science of the Artificial», i Anderson et. al. (red) Hovedfagsstudentenes årbok 9. årgang, Oslo.
Advertisements

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s