Skriverier, arkiv

 

  Alt flyter, som den gamle filosofen sa, også Internett, så send meg gjerne en e-post hvis du kommer over en død lenke.
   
2019a «Gi meg Aristoteles før Sellanraa» Nationen. 04.01.2019.
2018c  «Den tenkende planeten» i Pan.
2018b «Den nye økologien» i Pan.
2018a «Den blekgrønne miljøbevegelsen» i Pan.
2016a Hvem bryr seg?, essay i Morgenbladet.
2015c Den nye veien ut av klimakrisen, essay i Morgenbladet.
2015b Artenes urene opprinnelse, essay i Morgenbladet.
2015a Stålhjulet og Statoil, kronikk om klima og trikker, i Dagsavisen, 18 mars.

2014d

Når kultur former genetisk evolusjon. Er vi født som vi er, blitt som vi er, eller født som vi er fordi forfedrene våre ble som de var? Artikkel i Aftenposten Viten, 31 oktober.

2014c

Ween, Gro and Lars Risan «Exploring Heritage Lives: Indigenous peoples in World Heritage sites» i Primitive Tider.
2014b «Aktør-nettverksteori er for nær, for viktig og for feilaktig til at antropologien kan la den i fred», i Norsk Antropologisk Tidsskrift., vol 25, nr 1, s 33-37
2014a «Innledende essay», i Gregory Bateson, Ånd og Natur, Bokklubbens Kulturbibliotek, Bokklubben, s IX-XLI.(Boka kan kjøpes her: http://www.bokklubben.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=9976935)
2013e Risan & Siri Nørve Universell utforming og den vanskelige avgrensingen av «alle», i FORMakademisk, Vol 6, No 3 (2013)
2013d Arne Holm, Marit K. Helgesen, Lars Risan, Kommunal variasjon i statlige veiledere og retningslinjer NIBR-rapport 2013:17 Norsk institutt for by- og regionforskning
2013c «Målstyrt Ungdom», Kronikk i Klassekampen 04.12.2013
2013b «Leve Ingeniørarkitektene!», Kronikk i Klassekampen 12.10.2013
2013a «Universell utforming og historien som forsvant», en kritikk av Rune Slagstads forståelse av sosialdemokratiets «ingeniørarkitekter» i Tidsskrift for Samfunnsforskning , nr 3, 2013. For nwttversjon, se kapittel i 2012f, rett under her.
2012f Risan & Siri Nørve: Universell utforming – kunnskap makt og moral, (En samling av artiklene 2013a og 2013e, med en kort introduksjon av begge artiklene.) NIBR Notat 2012:113.
2012e «Kommunale klima- og energiplaner» i Tiltakskatalogen.no, Transportøkonomisk institutt (red).
2012d «Framtiden i våre henders lyntog» kronikk i Dagsavisen, 02.02.2010
2012c «Slag og slagsider i klimaforskningen», i Nytt Norsk Tidsskrift, nr. 1, 2012
2012b «Slag og slagsider i klimaforskningen», Morgenbladet, 8. mars, 2012
2012a Risan og Hilde Hatleskog Zeiner, Overordnet planlegging og akademisk kompetanse i norske kommuner, NIBR-rapport 2012:6 Norsk institutt for by- og regionforskning
2010c Planlegging for en bærekraftig utvikling, CIENS-rapport, NR 4-2010
2010b «Klimaproblemet og det totalitære» kronikk i Dagbladet, 13.09.2010
2010a Kjell Harvold & Lars Risan, Kommunal klima- og energiplanlegging, NIBR-notat 2010:107
2009d «‘Spam, egg, spam, spam, bacon and spam’ – om elektronisk søppelpost og hvorfor vi trenger et alternativ til Mary Douglas’ forståelse av det urene», Norsk Antropologisk Tidsskrift, nr 4, 2009.
2009c «Den myke terror», essay om filmen Antichrist, i Morgenbladet, 28. august 2009.
2009b Håndbok for ferske Forelesere, Risan, Chrisophersen Enli, Eriksen, Tkachenko, Universitetsforlaget, 2009.
2009a «La pratique de la social-démocratie à travers l’élevage de bovins» («Practising social democracy through cattle breeding») i Ethnologie Francaise nr. 2, 2009.
2008b «Hva er Søppel? – ‘Spam, egg, spam, spam, bacon and spam’.» i Samfunnsviteren, nr. 3, 2008
2008a Skolelinux i bruk, – Rapport for Hurum kommune, Universitetet i Agder og stiftelsenSLX Debian Labs.
2007 med Yuwei Lin, «Guest Editorial» i Science Studies, nummer 2, 2007.
2006c Whitehead’s philosophy of unities – explored in a case of social democratic cattle breeding” i Configurations vol. 14, nr. 1-2, 2006.
2006b The Duration of the Present and the Risk of Not Telling Large Stories”, EASST review 2006;25(3)
2006a med Følstad, Asbjørn; Krogstie, John; Moser, Ingunn Brita: «User Involvement in E-Government Projects». i Global E-Government: Theory, Applications and Benchmarking. Hershey, PA, U.S.A.: Idea Group Publishing 2006. ISBN 1-59904-027-1.
2005c NRFs politiske ryggrad – en historie om den sosialdemokratiske feavlen”, i Jord og Gjerning 2005. Ås: Norsk Landbruksmuseum 2005. ISBN 82-92167-06-4. s. 75-96.
2005b The Boundary of Animality” in Environment & planning. D, Society and space. 2005; 23: 787-793.
2005a «Stepping carefully between powerful users: An incremental approach to system development in political mine fields», in INTERACT 05-Workshop: User Involvement in e-Government development projects.
2004b Prøveprosjektet Elektronisk postjournal – Statlige manøvrer mellom åpenhet og personvern, TIK arbeidsnotat nr. 33/2004.
2004a Ketil Saugstad, Den sosialdemokratiske kua, Radiodokumentar basert på doktorgraden, NRK.
2003b «Det norske storfeets historier», kronikk, Nationen, 14. august 2003
2003a Doktorgradsavhandling: Hva er ei ku? Norsk Rødt Fe som teknovitenskap og naturkultur, Oslo: Unipub 2003.
2001c Hackers produce more than software, they produce hackers, personal webpage.
2001b Byråkratiets uvesen, i Samfunnsviteren
2001a «Om hvordan dyr spiller en rolle for hvordan vi forstår de som forstår dem» i Norsk Antropologisk Tidsskrift, nr 12 (4) : 273-284, Oslo: Universitetsforlaget, Oslo.
2000 «Naturen og det moderne – om slakterier, kyr, bioteknologi og om Erling Fossens europeiske drøm» — Cultura Polaris, nr 6, april, Universitetet i Tromsø.
1999 Norge har blitt ett fjøs (nesten) – om organisering av den norske storfebestanden i SKIKT-programmet, Norges Forskningsråd.
1998f «IT i skolen», kronikk, Dagbladet 25.08.1998
1998e «Internett, som skjebne før frihet – Et forsvar for en frigjørende teknologideterminisme» essay i Morgenbladet, 13.03.1998
1998d Internett er Skjebne før det er Frihet, i KTKs notatserie. Intermedia, Universitetet i Oslo.
1998c «En demokratisk teknologi for Internett» i Samtiden nr. 2/3-98, Oslo: Aschehoug.
1998b «Grenser for det menneskelige» i Samtiden, nr 1/98, Oslo: Aschehoug.
1998a «What is an Artificial Life simulation that a researcher may know it: and what is a researcher that he may know a simulation?» in Brita Brenna et al (eds) Machines, Agency, and Desire, Oslo: TMV-senteret.
1997c «’Why are there so few biologists here?’ – Artificial Life as a theoretical biology of artistry», i Imnan Harvey et al, Proceedings of the European Conference of Artificial Life, MIT Press.
1997b Hovedfagsoppgave: Artificial Life: A Technoscience Leaving Modernity? – An Anthropology of Subjects and Objects, TMV-senteret, 1997.
1997a «Fra kunstig intelligens til kunstig liv: En teknovitenskap på vei ut av det moderne» i Informasjonsteknologi og samfunn, Norges forskningsråd.
1996 «A brief tour de science – with anthropological looking glasses», i Hovedfagsstudentenes årbok 9. årgang, Oslo.
1995 «Objectivism and Zen in the Natural Science of the Artificial», i Anderson et. al. (red) Hovedfagsstudentenes årbok 9. årgang, Oslo.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s