Klimaforskning fra «beredskap til redskap»

Trykket i Morgenbladet, 11.desember 2015 Jeg er enig med Vidar Enebakk i at humanistisk forskning trenger å bli mer samtidsrelevant. Enebakk har evaluert Forskningsprogrammet SAMKUL og bruker et godt begrepsapparat når han ønsker en dreining fra «framtidig beredskap» til «samtidig redskap» som legitimerende prinsipp for humanistisk forskning. Det er spesielt i forhold til de mer… Les mer Klimaforskning fra «beredskap til redskap»