Omtale i Morgenbladet: På tide å legge polariseringen bak oss

«Vi blir daglig minnet om at flere typer kunnskap trengs for å forstå og håndtere verdens kompleksitet», skriver Thomas Hylland Eriksen i et essay i Morgenbladet, og han fortsetter: «Det ville ha vært umulig å iverksette tiltak mot covid-pandemien uten epidemiologisk kunnskap, men bare samfunnsvitere ville kunne snakke presist om de utilsiktede bivirkningene av tiltakene, som… Les mer Omtale i Morgenbladet: På tide å legge polariseringen bak oss